Opciós ügylet

Különbség a swap és az opció között

Tőzsdei fogalomtár a kereskedéshez!

Opciós ügylet

Alapletét Margin : Az ügyfél számláján elhelyezett fedezeti biztosíték, amely tőkeáttételes ügyletek esetében az árfolyam-mozgásból adódó esetleges veszteségek fedezésére szolgál. Amerikai típusú opció American style option : Olyan opció, ahol tulajdonosa jogával nemcsak a lejárat napján, hanem előtte is élhet.

Arbitrázs: Két egymással kapcsolatban lévő, de pl. Az elszámolás a pénzügyi instrumentumtól függően pár üzletnappal később történik. Az árfolyam megadásának a legkisebb egysége.

Bika piac: Az árfolyamok általános emelkedésének időszaka. Call opció Call option : Azaz vételi opció, tulajdonosát az adott alaptermék küszöbáron való megvásárlására jogosítja. A profitot illetve veszteséget a vételi illetve az eladási ár közötti különbség határozza meg.

fort bináris opciók

A CFD termékekkel tőkeáttételesen lehet kereskedni, lehetővé téve a befektetőknek, hogy részvénnyel vagy indexek­kel kereskedjenek anélkül, hogy tulajdoni jogot kellene vásárolni az adott termékre Dayorder: Aznapi kereskedés zárásáig érvényes megbízás Daytrade: Egy pozíció napon belüli nyitása és zárása Delta: Értéke azt mutatja, hogy ha egy egységgel megy fel a származtatott termék tárgyának alaptermék az ára, akkor hány egységgel változik a származtatott termék értéke.

Az ún.

Black-modellből levezetett mutató, amely a határidős jegyzés egységnyi változásának az opció prémiumára gyakorolt hatását méri. Devizapiac Forex : A devizakereskedelemben résztvevő kereskedők, vállalatok, intézmények összességét jelenti.

hogyan keresnek pénzt minimumból

Derivatív termék: Származtatott pénzügyi instrumentum. Olyan befektetési termék, amelyek valamely alaptermékből áruk, devizák, kötvények, részvények és részvényindexek származtathatók, és tőkeáttételt alkalmaznak.

internetes keresetekről szóló vélemények

Elsősorban határidős és opciós különbség a swap és az opció között köthető termékek. Duration: A megbízások időtartama Eladási ár Ask-Offer : Az az ár, amelyen a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot eladásra kínálják.

hogyan állítsuk be az rs indikátor bináris opcióit

Eladási opció Put option. Az eladási opció kiírója pedig arra vállal kötelezettséget, hogy ha a jogosult szeretné lehívni az opcióját, akkor megveszi tőle az adott terméket. Az eladási opció jogosultja akkor fog élni jogával, ha a termék jövőbeni árfolyama a kötési árfolyam alatt lesz, mert ekkor a piaci árnál magasabb kötési árfolyamon adhatja el a terméket. Ellenállási szint Resistance Level : A technikai elemzők által használt kifejezés.

Azt szintet jelenti, amelynél egy pénzügyi instrumentum árfolyamának további emelkedése akadályba ütközik. Az a kamatláb, melyen a nagy európai nemzetközi bankok eurohitelt nyújtanak egymásnak. Mennyit keres a 2. társasház opció European option : A szerződésben csak a meghatározott napon érvényesíthető opció.

bináris opciók minimális betéti listával

Fedezeti ügylet Hedging : Olyan ügylet, mely egy másik ügylet kockázatát hivatott ellensúlyozni, vagy kiküszöbölni. Célja a meglévő nyitott pozíció kockázata ellen történő védekezés, egy ellentétes irányú — de nem feltétlenül ugyanarra a határidőre szóló — pozíció nyitásával. Gamma: Az ún. Black-modellből levezetett mutató, amely a határidős jegyzés egységnyi változásának az opció deltájára gyakorolt hatását méri Három oldalú kapcsolódó megbízások: A három oldalú orderekkel a befektetőnek lehetősége van arra, hogy három különböző megbízást kombináljon egymással.

Határidős ügylet: Olyan származtatott mikor lehet bináris opciókkal kereskedni, melyben az ügylet két szereplője kötelezettséget vállal egy termék jövőbeni adás-vételének lebonyolítására a jelenben rögzített feltételekkel, azaz már most rögzítik az adás-vételben szereplő mennyiséget, az árat kötési árfolyamés az adás-vétel pontos időpontját.

Azok a pénzpiaci szereplők, akik vételi határidős ügyletet kötnek egy adott pénzügyi termékre, arra vállalnak kötelezettséget, hogy például egy év múlva, kötési árfolyamon megvásárolnak egy részvényt, függetlenül attól, hogy annak az árfolyama egy év múlva a kötési árfolyam alatt vagy felett lesz.

Határidős különbözet Forward margins : Egy pénzügyi instrumentum azonnali és határidős ára közötti különbség diszkont vagy prémium. Ezt a különbséget általában swap pontokban jegyzik. Határidős deviza ügylet Forward Outright : Deviza vételére vagy eladására vonatkozó kötelezettségvállalás adott jövőbeli dátumra vagy időszakra történő leszállítással. Amikor az elsődleges order eléri a megadott piaci szintet, és életbe lép, a másodlagos order automatikusan market orderré változik Instrument Explorer: Termékkereső Kapitalizáció Piaci érték : A vállalat értéke, a kibocsátott részvények száma szorozva az aktuális piaci árfolyammal Kezdeti alapletét Initial Margin : Deviza, határidős vagy egyéb tőkeáttételes pozíció megnyitásához szükséges fedezet követelmény Kontraktus Contract : Különbség a swap és az opció között kötésegység, a különbség a swap és az opció között határidős, illetve opciós tőzsdei termékre vonatkozó szabványosított kereskedési egység.

Kontraktus mérete Contract Size : Egy határidős kontraktus az alaptermék részvény, árutermék, stb. Lezárás Liquidation : Korábban megnyitott pozíciót ellentételező vagy lezáró tranzakció. Limitáras megbízás Limit order : Pénzügyi instrumentum meghatározott áron — vagy jobb gyorsan keres 1000r-t, ha lehetséges — történő vételére vagy eladására adott megbízás.

Long Call opció: Vételi opció vétele, vagyis egy ilyen pozíció felvételekor jogot szerzünk arra, hogy a kötési árfolyamon vásároljunk, amennyiben ezt szeretnénk. Akkor nyitunk ilyen pozíciót, ha a mögöttes termék árfolyamának emelkedésére számítunk. Long pozíció felvétele Going long : Részvény, árucikk vagy deviza megvétele befektetés vagy spekuláció céljából.

Long Put opció: eladási opció vétele, vagyis a pozíció felvételekor jogot szerzünk arra, hogy a kötési árfolyamon eladjunk, amennyiben ezt szeretnénk.

Akkor nyitunk ilyen pozíciót, ha a mögöttes termék árfolyamának esésére spekulálunk Margin call: A bróker vagy dealer felhívása további letét elhelyezésére; általában akkor történik, amikor a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt a befektető számláján jelentős veszteség keletkezik. Ebben a szakaszban üzletkötésre nem, csak ajánlatok gyűjtésére kerül sor Nyitóár: a nyitó szakaszban megállapított ár, gyakorlatilag az adott részvényre vonatkozó első adásvétel árfolyama.

A nyitó ügyletkötési szakaszban a kereskedési rendszer egy meghatározott algoritmus alapján határozza meg a nyitóárat. Opció Option : Az opciós ügylet olyan szerződés, mely az egyik félnek opciós díj ellenében vételi vagy eladási jogot enged valamely értékpapír megvásárlására illetve eladására.

Tehát az opciós ügyleteket egyszerűen megfogalmazva: az opció vásárlójának jogot biztosító, míg az opció kibocsátójának kötelezettséget keletkeztető ügyletek. Az opció piaca lehet tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli, más néven OTC Over the counter opció. Opció belsőértéke Intrinsic value : Az opciós díj azon része, amely a kötési árfolyam és a mögötte lévő határidős kötés ugyanaznapi árfolyama közötti különbséget mutatja.

Opciós díj: Az az összeg, amit az opció jogosultja fizet az opció kötelezettjének Opció időértéke Time value : Az az összeg, amellyel az opciós díj meghaladja az opció belső értékét.

Angol jelentése Order: Megbízás Osztalék Dividend : A részvénytársaság adózás utáni eredményéből, a vállalat osztalékpolitikájának megfelelően osztják a részvényeseknek. A névérték százalékában határozzák meg. A vállalat kifizetése a részvényesei felé.

Osztalék fordulónap: Az osztalékszelvény levágásának napja. Az jogosult az osztalék felvételére, akinek a tulajdonában van a részvény ezen a napon. OTC Over the counter market : Értékpapírok tőzsdén kívüli piaca Piaci áras megbízás Market Order : Megbízás egy pénzügyi instrumentum azonnali vételére vagy eladására a lehető legjobb áron. Pozíció Position : Nettósított összes kötelezettség egy adott pénzügyi instrumentumban.

A pozíció lehet nulla nincs kockázatlong több vett különbség a swap és az opció között, mint eladott és short több eladott deviza, mint vett. Short Call opció: Vételi opció eladása, vagyis ilyen pozíció felvételekor kötelezettséget vállalunk arra, hogy a kötési árfolyamon eladjuk leszállítsuk a mögöttes terméket az opció vevőjének. Ilyen pozíció felvétele akkor éri meg, ha a mögöttes termék árfolyama nem emelkedik a kötési árfolyam fölé.

Short Put opció: eladási opció eladása, vagyis kötelezettséget vállalunk arra, hogy az opció vevőjétől a kötési árfolyamon vásároljuk meg a mögöttes terméket, amennyiben ezt ő akarja. Ilyen pozíció felvétele akkor éri meg, ha a mögöttes termék árfolyama nem esik a kötési árfolyam alá Shortolás Going short : Az eladó által nem birtokolt deviza vagy más instrumentum eladása. Spread: Egy pénzügyi instrumentum vételi és eladási ára közötti különbözet.

Square: Gyors kereseti módszerek vételek és eladások nettó értéke nulla, így az ügyfélnek nincsen nyitott pozíciója. Stop-Loss megbízás Stop-Loss order : Az ügyleten elszenvedett veszteség korlátozása érdekében adott árfolyamszint elérésekor a legjobb áron való vételre vagy eladásra szóló megbízás, s ezzel a pozíció zárása.

Stop Limit megbízás Stop Limit order : Az ügyleten elszenvedett veszteség korlátozása érdekében adott megbízás. A megbízás egy adott árfolyamszinten különbség a swap és az opció között, és egy limitáras megbízássá válik. Strike price: A lehívási árfolyam az az ár, melyen egy vételi opció vagy eladási opció lehívható. Swap: Ugyanolyan mennyiségű deviza egyidejű vétele és eladása két különböző dátumra.

A swap lehet határidős ügylettel szembeni swap. A swap lényegében ahhoz hasonlít, mintha ugyanolyan időszakra kölcsön vennénk az egyik devizából, és eladnánk a másikból. A hozamot vagy veszteséget a tranzakció két oldala közötti árkülönbözettel fejezik ki. Szabad szakasz: A folyamatos kereskedés ideje, ahol minden ügylet külön áron jöhet létre.

Tőzsdei fogalomtár

Ez a tőzsdeidő leghosszabb szakasza. A kereskedés szabad szakaszbeli algoritmusa szerint, a rendszerbe érkező vételi ajánlat, a legkedvezőbb árú legolcsóbb eladási ajánlattal párosítódik, az eladói ajánlat árán.

Fedezeti ügylet a tőzsdei határidős piacokon A fedezeti ügylet kockázatvállalást jelent egy másik kockázat ellensúlyozására. Röviden elmondjuk, hogyan állítson össze egy fedezeti ügyletet, de előtte megnézünk néhány példát, és bemutatunk néhány olyan eszközt, amelyeket kifejezetten fedezeti ügylet kötése céljából hoztak létre. Ezek a tőzsdei határidős futurestőzsdén kívüli határidős forward és csere swap ügyletek, valamint az opciók. Ezeket mind származtatott derivatív eszközöknek tekinthetjük, mert értékük más eszközök értékétől függ.

Támaszszintek Support levels : A technikai elemzők által használt kifejezés. Azt szintet jelenti, amelynél egy pénzügyi instrumentum árfolyamának további esése akadályba ütközik. A határidős és CFD ügyleteknél, ahol nem kell kifizetni az ügylet teljes értékét csak a margin-ta letétként elhelyezendő pénz és az ügylet összértéke közti arányt is nevezzük tőkeáttétnek minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat.

Trailing stop megbízás Csúszó stop : Az esetlegesen bekövetkező veszteség korlátozása érdekében adott megbízás.